Privacy

Vanaf 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywetgeving heeft als doel de privacy van personen te beschermen.

Omdat ik als tolk persoonsgegevens verwerk om mijn werk te kunnen uitvoeren en financieel en administratief af te kunnen handelen, heb ik ook te maken met deze wetgeving. Daardoor ben ik verplicht (maar ik doe het graag) u te informeren over welke gegevens ik verwerk en met welk doel. Deze informatie is te vinden in mijn privacyverklaring.